Gröna Hemrex

När det handlar om vårt klot och vår gemensamma framtid finns det inget viktigare än aktiva val. Därför kan du välja grön städning när du bokar städning för hem eller kontor hos oss.

Vad är grön städning?
När du beställer en grön städning från oss får du en städning som värnar extra om miljön, som gör ditt hem precis lika fräscht som en vanlig städning och som du kan njuta av lite extra eftersom du på samma gång gjort en bra gärning för vårt klot.

Många hållbara handlingar små

Om ett hållbart val är bra, då måste ju flera hållbara val vara ännu bättre. Det tror vi.

Precis som att vi alltid ser oss om en extra gång när vi slutfört en städning för att aktivt försäkra oss om att vi gjort vårt bästa, så utvärderar vi våra produkter och rutiner för att hela tiden veta att vi möter de bästa besluten som vi kan.

Analys för förändring
Med jämna mellanrum gör vi en övergripande analys för att kartlägga vår verksamhets miljöpåverkan. Det är vårt sätt att hela tiden hålla oss uppdaterade om vilka aktiviteter vi måste ifrågasätta, utreda och förändra. Idag genomsyrar vårt hållbarhetsarbete hela verksamheten. Vi har kommit en bra bit på vägen men vi kommer inte att nöja oss.

Vårt avtryck i siffror

Varje år gör vi en hållbarhetsanalys av hela vår verksamhet och låter resultatet ligga till grund för vårt arbete framåt. Det ger oss en uppdaterad bild av våra riskområden och vad vi behöver fokusera på.

Avtryck beräknat i CO2
När vi beräknar vårt avtryck är det aktiviteter som ger upphov till utsläpp av CO2 vi refererar till. Vår ambition är att kontinuerligt arbeta för att vår verksamhet ska lämna efter sig ett så litet avtryck som möjligt.

Transport
Transport är vår absolut största utmaning och står för 94% av vårt avtryck. Därför har vi ett mål om att vara fossilfria år 2030.

Rengöringsmedel
Inköp av rengöringsmedel för kunders räkning står för 3% av upphovet till utsläpp av CO2.

Tvättmedel
Tvättmedel för rengöring av utrustning och städmaterial är 2% av vårt avtryck.

Vatten, värme, el och kontorsförbrukning
Endast 1% av vårt avtryck utgörs av sådant våra kontor och vår administration använder. Våra kontor värms upp av grön el, vi har goda rutiner för återvinning och vi har en välfungerande rutin av att köpa begagnade upprustade kontorsmöbler istället för nyproducerade.

Ren hållbarhet för framtiden

Idag är vi alltmer medvetna om våra utsläpp. Vi vet att kemikalier som hamnar i naturen till följd av mänsklig aktivitet kan ha stora oförutsedda negativa effekter. Historien har lärt oss att effekterna också kan vara mer långvariga och svårare att avhjälpa än vi kunnat ana.

Långlivade skadliga ämnen
Svårare, men inte omöjliga. I Sverige idag minskar många kända giftiga ämnen i naturen tack vare ett aktivt gemensamt arbete från flera håll. Trots det står vi inför både gamla och nya svårigheter. För samtidigt som de ämnen vi känner till minskar, lever gamla föroreningar kvar länge i mark och miljö och har fortsatt skadlig påverkan på människor, djur och natur.

Nya okända ämnen
Vår nya utmaning består i det faktum att kemiska produkter ökar i antal globalt. Hela tiden ser vi nya förekomster av kemikalier vars effekter eller omfattning ännu är okända för oss. Det gör det svårt att förutsäga och begränsa risker för människors hälsa och påverkan på vår miljö. Den goda nyheten är att vi kan om vi vill.

Vårt beteende spelar roll
Att vi lyckats minska vissa kemikalier är beviset på att vårt beteende har effekt. Vi kan göra det igen. Vi måste göra det igen, om vi vill behålla en planet som vi kan fortsätta leva och må bra på. Och det vill vi ju.

En hållbar helhet
Det här handlar såklart inte enbart om en medveten kemikalieanvändning, utan om att hitta ett hållbart förhållningssätt till vårt arbete i sin helhet. Det är bakgrunden till att vi vill berätta för dig varför vi arbetar som vi gör. För vi vet att våra handlingar gör skillnad.

Källa: Naturvårdsverket

Våra garantier för hållbarhet
Vår prioritet är alltid att du som beställare ska få ut ett resultat som håller högsta möjliga kvalitet i förhållande till den tjänst du anlitat oss för. För oss är det också viktigt att det arbetet vi utför har minimalt skadlig påverkan. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att hålla nere vår egen och din miljöpåverkan när du anlitar oss och väljer kemikaliefria produkter.

Kemikaliefria produkter
Vi erbjuder produkter fria från kemikalier som kan vara skadliga för människor, djur och natur. Rengöringsprodukterna är framtagna som godkända miljövänliga alternativ. Vi använder inga engångsprodukter vid städning och för att minimera förpackningsåtgången använder vi doseringsdispensers genom hela vår process.

Fossilfritt 2030
År 2030 ska all vår transport ske med hjälp av förnybar energi. Det innebär i praktiken att vi redan nu ställer om till fordon som kör på el eller biobränslen. I dagsläget har vi 50 fordon i tjänst och år 2030 räknar vi med att ha runt 80. Övergången kommer att ske successivt fram till dess att alla våra fordon drivs fossilfritt år 2030.

Ruttoptimering
Den största miljöpåverkan vi har som verksamhet återfinns i våra resor. Det är vår absolut största utmaning. Därför arbetar vi dagligen med strategisk ruttoptimering. På det sättet kan vi planera vårt arbete utifrån beräknade utsläpp för att hitta den mest effektiva körvägen.

Marknadspåverkan
Vi ställer krav. Som en växande aktör på marknaden ser vi det som en självklarhet att ställa vissa krav på de som i sin tur är våra leverantörer. Vi väljer våra leverantörer med hänsyn till deras hållbarhetsarbete och ställer höga krav på de produkter vi köper in. Det är vårt sätt att både ge våra kunder godkända produkter, och att föra vår gemensamma talan vidare genom att fortsätta ställa krav.

Social hållbarhet
För oss är det viktigt att våra anställda delar våra värden om enkelhet, trygghet, kvalitet och ambitioner i hållbarhetsarbetet. Samtliga anställda hos omfattas av kollektivavtal. Lika trygga som vi vill att våra kunder ska vara med att anlita oss, lika trygga måste våra anställda vara hos oss. Det är tillsammans som kollegor i arbetslag som vi tar oss framåt.