Fler tjänster från Hemrex

Vissa sysslor och göromål ryms inte under städning, hantverk eller vardagsomsorg. Därför har vi kompletterat våra tjänster med kunskap och erfarenhet inom fler områden som kan vara till hjälp för dig i vardagen. Här hittar du en sammanställning av vad vi kan hjälpa dig med utöver våra vanligaste tjänster.

Det här kan vi hjälpa till med

Strykning
Tvättning
Teknisk hjälp i hemmet
Datorhjälp
Hustillsyn
Köra bilen till besiktning

Ännu fler tjänster
Om det du inte behöver hjälp med finns med i listan kan du alltid fråga oss ändå. Du kanske inte är helt säker på exakt vad för hjälp du behöver för att avhjälpa en uppgift, då kan du också ställa frågan direkt till oss. Vi har lång erfarenhet och breda kunskaper kring hem, kontorslokaler och utemiljöer. Om det skulle vara så att vi faktiskt inte kan hjälpa dig, så kan vi allt som oftast koppla ihop dig med någon av våra lokala samarbetspartners. Hör av dig!