Vår vision är att skapa glädje genom att underlätta människors vardag .

Sedan 2011 har Hemrex underlättat vardagen för privatpersoner, företag, föreningar och offentliga verksamheter.


Vi erbjuder tjänster inom städning, fönsterputs, trädgårdsskötsel, hantverksservice, flytthjälp, flyttstädning, vardagsomsorg och mer.


Alla våra medarbetare har kvalificerad yrkeskunskap för sina respektive områden och en internutbildning i service och kundbemötande. Bredden på våra tjänster och utbildningsnivån hos våra medarbetare gör helheten för vad vi kan erbjuda unik för hela landet.


Allt vi gör har sin grund i våra kärnvärden som kretsar kring enkelhet, trygghet och kvalitet.


Vi vill göra vardagsservice enkel och tillgänglig för dig som anlitar oss. Det ska vara tryggt att för dig att öppna ditt hem eller din arbetsplats för den service du beställt när vi kommer till dig. Resultatet av arbetet vi utfört ska vara av hög kvalitet och när vi lämnar din hem eller arbetsplats ska du känna dig nöjd, glad och att din omgivning fått ett trivsamt lyft av våra tjänster.


Uppdrag

Vårt uppdrag är att erbjuda smidig, hållbar och trevlig service för hem och arbetsplatser i södra Sverige.


Vårt ansvar

Förutsättningarna för djur och människors välmående på vår planet diskuteras dagligen. Att vårt klimat har förändrats till följd av mänsklig påverkan är bortom allt tvivel. Otvivelaktig är också lösningen på våra problem: vi måste ändra vår påverkan till det bättre.


Lösningen kommer inte från ett enda håll. En ensam aktör kan inte lösa alla svårigheter vi står inför gemensamt. Men vi på Hemrex är övertygade att alla kan göra sin del av uppgiften.


Hemrex samhällsengagemang

Genom att stötta sådant vi tror på vill vi bidra till att göra omvärlden lite bättre, både nära och lite längre bort. Genom att dela med oss av vår vinst vill vi stimulera initiativ som ökar livskvaliteten för människor.

Människor som mår bra bygger samhällen som mår bra. Vårt hjärta kommer alltid att klappa för initiativ för unga, lokala engagemang och lite extra för föreningar som verkar nära orter som vår egen verksamhet utgår ifrån.

Idrottsengagemang

Vårt idrottsengagemang är i grund och botten ett engagemang i unga människors fysiska och psykiska hälsa. Vi är fast övertygade om att en glädje till att röra på sig och en tillhörighet med kamrater bygger friska, välmående barn som växer till lika friska, empatiska och samarbetande vuxna.

För oss är det en självklarhet att stötta lokala föreningar som ideellt gör det här otroligt viktiga arbetet, år in och år ut. Tack för allt ni ger våra barn!

H43 Lund

IFK Kristianstad

IFK Ystad Handboll

Lugi Handboll

Sjöbo IF

Tomelilla idrottsförening

Ystad IF

Lunnarp BK

SoGK Charlo

Åhus Beach handboll/fotboll

Humant och samhällsinriktat engagemang

Hemrex stödjer Star for Life som är en internationell, icke vinstdrivande organisation som arbetar med skolungdomar i södra Afrika. Skolorna ligger i fattiga områden, ofta långt ut på landsbygden.

Genom ett unikt utbildningsprogram fokuserar Star for Lifes coacher på att stärka elevernas självkänsla och motivera dem att satsa på sin skolutbildning, ta hand om sin hälsa och fatta kloka livsbeslut. På så vis kan de lättare bygga sig en bättre framtid och som vuxna bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle.

Star for Life grundades 2005 och programmet finns i dag i 120 skolor i Sydafrika, Namibia och Tanzania.

Läs mer på www.starforlife.org

Egen framgång beror på andras framgång

En starkare självkänsla är endast hållbar i längden om den kombineras med förmågan att skapa förtroendefulla relationer med andra. Därför betonar Star for Lifes program vikten av empati, solidaritet och kommunikation - värderingar vi på Hemrex är stolta sponsorer till.