Vi sträcker oss
lite längre.

För dig som kund vill vi alltid vara helt hundra. Det är vi beredda att göra stora arbetsinsatser och sträcka oss långt för.

Vårt ansvar inför dig

Hemrex helt hundra är vårt kundansvarsarbete. Det är vårt sätt att hela tiden förbättra vår service mot dig som kund och löpande uppmärksamma områden där vi behöver stärka vårt arbete.

Kundundersökningar

Dina upplevelser är viktiga för oss. En gång om året gör vi en digital enkätundersökning där vi ber dig som är kund att svara på ett antal frågor. Vi sammanställer svaren och låter den samlade bilden ligga till grund för vårt arbete framåt. Undersökningen skickas ut som en länk via mail.

Internutbildningar

När du bokar en tjänst hos oss ska du få samma fina resultat varje gång. Därför internutbildar vi alla våra hemrexare. Utbildningarna tar ett helhetsgrepp och behandlar service och bemötande, materialvård, effektiv arbetsplanering, egenkontroll, hållbarhet och ergonomi.

Reklamationsprocess

Det är inte alltid saker och ting blir perfekta från början. Men det betyder inte att de inte kan bli bättre! Om du inte skulle bli nöjd, då tar vi hand om din reklamation och reder ut vad som gick snett och åtgärdar problemet. I slutänden vill vi alltid vara helt hundra för dig.